Beskatning af fri telefon

I 2010 fik vi medieskat i Danmark. Der skulle betales max. Kr. 3.000,00 pr. husstanden, som fik stillet fri telefon, pc eller internet tilrådighed fra arbejdsgiveren.
Var der flere telefonudgifter end 3.000 i en privat husstand, kunne de fradrages i de Kr. 3000,00 – man endte altså teoretisk ofte med en meget lille beskatning / udgift i en husstand med 2-3 mobiler, hvoraf den ene var fri telefon.

Fra 1 Januar 2012 er det dog ændret, således at der nu kun er beskatning på det hele undtaget PC.

Hver bruger i husstanden beskattes samlet for Kr. 2.700,00 for fri telefon -og / eller internet. – er der flere i husstanden med fri telefon, får i rabat.

Følgende gælder i 2016:

1. Max beløbet er 2.700 pr år pr husstand, der stilles mobil. fastnet eller internet tilrådighed.
2. PC til arbejdsbrug beskattes ikke længere overhovedet.
3. Internet med adgang til arbejdspladsens netværk, beskattes ikke.
4. Der gives ægtefælle rabat, når det samlede beløb overskrider 3.300,00 i husstanden (rabatten er 25%)

Er en smartphone = Mobil eller PC?

En smartphone til arbejdsbrug sidestilles ikke med en PC og der skal betales medarbejder skat, hvis en sådan stilles tilrådighed for medarbejderen.
Har du en smartphone tilrådighed i hjemmet, anses det for at være skattepligtig.

Kan fri telefon betale sig ?

Set fra en virksomheds synspunkt, vil det kun kunne betale sig at tilbyde fri telefon til en medarbejder, hvis ordningen benyttes som en del af lønnen f.eks som alternativ til en lønstigning.
Udgiften til selve mobilen kan fratrækkes i indværende regnskabsår som småanskaffelser og telefon / internet forbruget kan fratrækkes 100% i virksomhedens udgifter før skat.

For den enkelte medarbejder, vil fri telefon stort set altid være en fordel. Der findes i dag ikke mange mennesker, der har et tale + terminal udgift under 220,00 pr. måned.
Prisen for bare mobilen /terminalen vil i de fleste tilfælde næsten sluge hele beløbet.

Derfor vil det oftest være en god ide at spørge på arbejdspladsen om, der ikke kan forhandles en ordning på plads. F.eks en månedlig lønnedgang på kr. 300 pr. måned mod at få fri telefon -eller springe en lønstigning over.

Internet uden beskatning

Medarbejderne kan få stillet internetadgang til rådighed uden at blive beskattet, såfremt de har adgang til virksomheden interne intranet.
Har virksomheden ikke et intranet, kan et såkaldt sharepoint oprettes i tilknytning til et website for ganske få midler pr. år i udgift, typisk 1.200,00 inkl. moms.

Visse tablets anses for at være “en PC” det er bl.a Samsung galaxy tabletten og Ipad. Det er altså mulig at give en samsung tab og internet til medarbejderen uden denne bliver beskattet heraf – såfremt der er etableret et intranet.

En smartphone med Mifi kan bruges som internet adgang og kan være en stor fordel, da den nemt kan benyttes i sommerhuset som ekstra internetadgang – uden beskatning. Det kræver kun at det tilknyttede abonnement indeholder internetadgang dvs en vis mængde data inkluderet.

Læs mere på SKAT